Risker med snabblån

När man tar ett snabblån är det viktigt att tänka på riskerna och väga dem mot fördelarna.

Betala av i tid
Det är många med en obalanserad ekonomi som tar snabblån som en enkel lösning. Många riskerar att inte hinna betala sina lån i tid, vilket kan leda till att fler lån tas och att skulden blir allt större.

Det är alltså viktigt att betala sina snabblån i tid, då räntan blir betydligt högre vid försening.

Hög ränta
Eftersom räntan är hög så får man också tänka på att man får betala tillbaka mer än vad man lånat.
Återbetalningstiden på dessa lån brukar även vara korta, många ligger på ungefär 30 dagar, därför är det viktigt att innan man tar ett snabblån planerar och ser så att man har pengar tillhanda när lånen ska betalas tillbaka.

Det är även vanligt med oväntade utgifter i vardagen och om man då inte planerat sin ekonomi så kan
en ekonomisk kris uppstå. Ett tips är att titta efter snabblånsgivare med fast avgift på sina lån, istället för en ränta. Var dock noga med att granska avtalen efter dolda avgifter.

Snabblån eller vanlig banklån
Tänk på att snabblån är en tillfällig lösning, behöver du en större summa pengar eller om du redan har
en dålig ekonomi så är ett möte med en riktig bank en mycket bättre och säkrare lösning.

Impulsköp
En annan risk med dessa lån är att man får tillgång till pengarna väldigt snabbt, vilket oftast leder till
impulsköp. Saker man inte har råd med egentligen köper man ändå.

Stor risk för Kronofogden
Statistik visar att många som tar snabblån har problem med att betala av sina lån vilket leder till ärenden
hos Kronofogden och dessa siffror fortsätter att öka kraftigt hela tiden.

Om vi sammanfattar det hela så kan vi konstatera att snabblån är en enkel och snabb ekonomisk lösning men dyr, man bör ha en trygg ekonomi för att snabblåna och man ska vara noga med att läsa avtal, inte låna mer än vad man behöver och betala i tid.